Skip to content

Geschiedenis

Ontstaan van TTC Sterke Stut

HOE HET OOIT BEGON … en verdergaat …

TTC Sterke Stut Oosterzele (O-VL 061) is de fusieclub die in de jaren 1990 is ontstaan door samensmelting van TTC Sterke Stut Balegem en TTC Arthemis Oosterzele.

TTC Sterke Stut Balegem werd opgericht in 1978 door een tiental jonge mensen, die allen afkomstig waren uit de jeugdbeweging Chiro en die op zoek waren naar een actieve vrijetijdsbesteding.

Reeds vanaf het eerste seizoen werd er aangetreden met twee competitieploegen in de KBTTB.

Al spoedig werd er geopteerd om een actieve jeugdopleiding te propageren, omdat dit de beste garantie bood om een bloeiende sportclub te cre‘ren en de nodige dynamiek en opvolging te verzekeren.

Dit alles resulteerde in de voor alle clubleden toegankelijke wekelijkse trainingen door de beste op dat ogenblik beschikbare trainers.

Op een bepaald moment werd er aangetreden met niet minder dan 10 competitieploegen, verspreid over de jeugd- heren en vrouwencompetitie.

Door de explosieve groei van de club werd het vinden van een geschikte locatie meer en meer een probleem.

Een tweede start …

De ideale oplossing bood zich aan met de opening van de gemeentelijke sporthal De Kluize in Oosterzele – Scheldewindeke.

Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om te gaan praten met TTC Arthemis Oosterzele, een club die reeds tientallen jaren actief was maar die door een gebrek aan jeugdwerking op dat ogenblik nog een tweetal ploegen in competitie had.

Al gauw ging iedereen akkoord dat een fusie van de twee clubs de geschikte formule was, hetgeen de groei en de bloei van het tafeltennis alleen maar kon bevorderen.